Regióny Prešov Stropkov

Strpkov očakáva výpadok na podielových daniach v státisícoch

STROPKOV – Mesto Stropkov očakáva v súvislosti s koronakrízou výpadok na podielových daniach takmer 392.000 eur. Mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní schvaľovali zmenu aktuálneho rozpočtu. Vo výdavkovej časti bežného i kapitálového rozpočtu došlo k viacerým škrtom. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.

 

“Šetrili sme v ekonomicky silných rokoch, tvorili si rezervu na horšie časy, o čom svedčí aj výsledok za rok 2019. Na rozdiel od iných miest sme napríklad v minulosti nemuseli zvyšovať dane z nehnuteľností a napriek súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii sme v rozpočte mohli nechať viaceré dlhodobo plánované investičné akcie,” zdôraznil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Za prvých päť mesiacov roka podľa jeho slov začali i zrealizovali niekoľko projektov. Jedným z nich bola sanácia nelegálnych skládok v lokalitách obývaných marginalizovanou skupinou Pod Laščíkom a Za jarkom. Vďaka projektu za vyše 53.000 eur financovaného z eurofondov i vlastných prostriedkov odtiaľ vyviezli takmer 900 ton odpadu.

V realizácii je projekt rekonštrukcie a sprístupnenia kostolnej veže za 145.000 eur, ukončiť by chceli projekt modernizácie učební v Základnej škole na Konštantínovej ulici za takmer 190.000 eur. Pripravujú rekonštrukciu turistickej chaty v lokalite Pod vlekom, spolu s výstavbou vyhliadkovej veže a vyznačením cykloturistického chodníka na poľskej hranici, spolu za vyše 150.000 eur. V príprave je výstavba novej materskej školy Pod Laščíkom za 815.000 eur. V lete chce mesto začať budovať nové cesty do priemyselného parku za 100.000 eur a prepojiť dve miestne komunikácie za rovnakú sumu.

 “V spolupráci so Slovenskou správou ciest intenzívne pracujeme aj na realizácii obchvatu Stropkova, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou a spracováva sa aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,” uviedol Brendza. Poslanci tiež schválili návrh na zrušenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centra voľného času (CVČ) Fauna, v minulosti zastrešujúceho bývalý Zoo Park. Zariadenie bolo z legislatívnych dôvodov premenované na Park zvierat a od 1. januára je jedným zo stredísk podniku Služba.

Zastupiteľstvo takisto upravilo cenník prenájmu letných terás, keď z dôvodu koronakrízy boli poplatky pre tento rok znížené na symbolické jedno euro. Mesto hospodárilo v roku 2019 s prebytkom viac ako 314.000 eur. Príjmy predstavovali 12,2 milióna eur a výdavky boli v sume 11,3 milióna eur. Účtovne tak mesto skončilo v pluse viac ako 905.000 eur. Po odrátaní nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške viac ako 591.000 eur dosiahla samospráva prebytok vo výške viac ako 314.000 eur.