Regióny Prešov

Štátna vedecká knižnica v Prešove otvorí novú čitáreň. Vyčlenili na ňu viac ako 40-tisíc eur

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

PREŠOV – V rámci Týždňa slovenských knižníc (1. – 7. 3.) otvorí Štátna vedecká knižnica v Prešove v pondelok v zrekonštruovaných priestoroch na Hlavnej ulici novú čitáreň.

 

“Otvorenie pre verejnosť bude v súlade s platnými uzneseniami vlády SR, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a COVID automatom,” uviedla zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb knižnice Valéria Ferková. V novej a modernej čitárni budú mať podľa jej slov registrovaní používatelia prístup k odborným aj voľnočasovým periodikám aktuálneho ročníka, k mnohým titulom domácich i zahraničných periodík a k voľne prístupným periodikám v elektronickej verzii.

V rámci prezenčných služieb čitárne bude knižnica poskytovať dostupné informácie o knižnično-informačných službách, reprografické služby a možnosť registrácie. Novinkou bude prístup do online databázy platných aj zrušených slovenských technických noriem (STN).

Na rekonštrukciu novej čitárne vrátane projektovej dokumentácie vyčlenila knižnica v roku 2020 viac ako 40-tisíc eur. Keďže ide o historickú budovu, rekonštrukcia sa uskutočnila so súhlasom a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

“Rozhodnutie presťahovať čitáreň z Námestia mládeže na Hlavnú ulicu úzko súvisí aj s dlhodobo plánovanou rekonštrukciou priestorov druhého nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže, kde sa pôvodne čitáreň nachádzala,” povedala Ferková.