Regióny Prešov

Slovenská správa ciest nechá opraviť most v Hôrke: Jeho stav je veľmi zlý

Most
Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

POPRAD – Slovenská správa ciest nechá zrekonštruovať most ponad Tarnovský potok v obci Hôrka pri Poprade. Postavený bol v roku 1932 a jeho stavebno-technický stav bol definovaný ako veľmi zlý, na klenbe mosta vznikajú statické trhliny.

 

Práce s predpokladanou hodnotou 352-tisíc eur bez DPH by mali odstrániť nevyhovujúci stav, predĺžiť jeho životnosť a rovnako zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v danom úseku. Slovenská správa ciest už vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

Most sa nachádza v časti obce nazývanej Kišovce. Ako informovala Slovenská správa ciest v sprievodnej správe k zámeru, po rokoch prevádzky boli jednotlivé konštrukcie časti mosta poškodené. Tento stav podľa nej spôsobili atmosférické vplyvy prostredia a agresívne účinky chemických látok zo zimnej údržby. Ďalšou príčinou je aj zvýšenie intenzity a zaťaženia dopravou, ako aj pôsobenie erozívnej činnosti vody v potoku.

Práce, ktoré by mali trvať deväť mesiacov, bude Slovenská správa ciest financovať aj z eurofondov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. V rámci rekonštrukcie mosta sa počíta so sanáciou trhlín na klenbe mosta aj vybudovaním novej železobetónovej klenby. „Na klenbe mosta boli počas obhliadky zaznamenané statické trhliny, ktoré majú vplyv na zaťažiteľnosť. V mostnom otvore boli v spodnej časti zaznamenané priesaky vody cez teleso klenby. Na čelách klenby sa nachádzajú trhliny, cez ktoré miestami presakuje voda, v čase obhliadky boli na čelách viditeľné výluhy po zatekaní,“ uviedla SSC v oznámení na enviroportáli.

Okrem mosta budú upravovať aj priľahlé úseky cesty I/18, chodník a v dĺžke približne 40 metrov je naplánovaná úprava Tarnovského potoka. Budúci víťaz verejného obstarávania však bude môcť s prácami začať najskôr v marci, po skončení zimného obdobia.