Regióny Prešov

Školský internát v Bijacovciach sa zmení na sociálno-zdravotné zariadenie

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Henrich Miššovič

BIJACOVCE – Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce nevyužívaný internát Strednej odbornej školy (SOŠ) lesníckej v Bijacovciach v okrese Levoča prestavať na sociálno-zdravotné zariadenie. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK s tým, že zámer schválili krajskí poslanci na februárovom zastupiteľstve.

 

„V okresoch Levoča a Poprad máme veľké nedostatky, nedokážeme vyhovieť požiadavkám klientov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Aj z tohto dôvodu by sme chceli budovu zrekonštruovať a situovať do nej špecializované sociálne zariadenie a dom ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov s Parkinsonovou, a tiež Alzheimerovou chorobou. Čiže pôjde o prepojenie zdravotných a sociálnych služieb,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Ako ďalej ozrejmila Heilová, celkovo by tam malo vzniknúť 60 lôžok, z toho 40 v špecializovanom sociálnom zariadení na dvoch podlažiach a ubytovanie pre 20 osôb v dome ošetrovateľskej starostlivosti na jednom podlaží. A to vrátane priestorov na činnostnú terapiu, služieb lekára, a doplnkových relaxačno-terapeutických služieb, respektíve nutných technických a administratívnych miestností. Kraj by chcel v zariadení zamestnať približne 60 ľudí.

Stravovanie bude riešené prostredníctvom prevádzkovania zrekonštruovaných priestorov kuchyne, jedálne a miest pre výdaj stravy. Podľa Heilovej sa v rámci rekonštrukcie počíta s prerobením vnútorných priestorov na všetkých podlažiach, vrátane spojovacieho kŕčka, kuchyne a jedálne, plošiny pre voľný vstup do parku a dvoch výťahov, ktoré momentálne v budove absentujú. Rekonštrukcia bude zahŕňať aj riešenie odkanalizovania budovy SOŠ lesníckej a telocvične s Čistiarňou odpadových vôd.

Aktuálne je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, následne by sa malo pristúpiť ku komplexnému zhotoveniu projektovej dokumentácie. „Kraj odhaduje, že celkové náklady na tento zámer budú predstavovať 5,75 milióna eur,“ dodala Heilová.