Regióny Prešov

Silvestrovské oslavy ani ohňostroj si neužijú ani v Prešove

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

PREŠOV – Mesto Prešov nebude tento rok organizovať silvestrovský program ani novoročný ohňostroj. Dôvodom je stále platný lockdown spojený so zákazom vychádzania, o ktorom rozhodla vláda. Ako pre TASR uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v súvislosti s obmedzením nebudú realizovať ani pôvodne plánovanú ilumináciu v centre mesta.

 

“Časť finančných prostriedkov, ktoré plánovalo PKO použiť na zabezpečenie silvestrovského programu, bolo použitých na zakúpenie novej svetelnej výzdoby v mestskom parku pred radnicou. Ide o dvoch svietiacich 3D anjelov a vianočnú LED svetelnú záclonu a svetelnú reťaz, ktoré Prešovčanom aspoň vizuálne spríjemnili tieto dni,” vysvetlila primátorka mesta Andrea Turčanová.

Mestská polícia zároveň upozorňuje okrem dodržiavania opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj na dodržiavanie zákonných noriem v oblasti pyrotechnických výrobkov a ich používania.

Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov je možné používať zábavnú pyrotechniku len od 31. decembra od 22.00 h do 1. januára do 3.00 h. Po zvyšok roka je to z dôvodu ochrany verejného poriadku bez predošlého súhlasu mesta zakázané.

Rovnako je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, TI a PI na území mesta vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy.

Mestská polícia upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie.