Rodičia budú za deti v humennských materských školách platiť viac. Vedenie krok obhajuje

HUMENNÉ – Rodičia budú za deti do troch rokov navštevujúce mestské materské školy v Humennom platiť viac. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré vo štvrtok (11.7.) prijali poslanci mestského zastupiteľstva. Upravuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

Najvyšší nárast ceny príspevkov zákonného zástupcu na chod školských zariadení zaznamenajú rodičia detí do troch rokov, ktoré navštevujú materské školy. Od nového školského roku sa pre nich výška príspevku mení z doterajších 8,50 eura na 20 eur. Pri deťoch nad tri roky navýšenie predstavuje 1,50 eura.

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje aj príspevky na chod základnej umeleckej školy, školských klubov detí a centra voľného času. Dôvodová správa zámery mesta argumentuje tým, že výška príspevkov bola naposledy upravovaná v roku 2013 a tiež, že o úpravu požiadali samotní riaditelia školských zariadení.

Pri školských kluboch detí mesto vo VZN zavádza pojmy plne organizovaná škola pre základné školy s oboma stupňami výučby a neplne organizovaná základná škola pre školy s prvým vyučovacím stupňom. V neplne organizovanej škole, ktorou je v Humennom len Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) v rómskej osade Podskalka, navrhla komisia ponechať príspevok na úrovni troch eur. V ostatných, plno organizovaných školách, VZN zavádza jednotný príspevok vo výške desať eur.

Vedenie mesta krok obhajuje

Pripomienku voči navrhovanému zneniu VZN vzniesol v zákonnej lehote len riaditeľ ZŠ s MŠ Podskalka Norbert Koscelnik, ktorý požiadal o zvýšenie príspevku z troch na päť eur. Komisia, ktorá vo veci podľa dôvodovej správy zasadala 2. júla, túto pripomienku do VZN zapracovala.

Voči navrhovanej zmene vystúpil na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Ivan Hopta (KSS). Myslí si, že je v rozpore s Ústavou SR. Navrhol, aby bola výška príspevku vo všetkých ŠKD päť eur a v prípade sociálne slabých rodín, bez ohľadu na sídlo školy, polovica. Jeho návrh v hlasovaní neprešiel.

V priebehu zastupiteľstva primátor Miloš Meričko (OĽaNO, KDH, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia), ako aj zástupkyňa primátora Mária Cehelská (klub Spájame sa pre Humenné) v tejto súvislosti opakovane uviedli, že rozdielnosť poplatkov súvisí výlučne s tým, že ZŠ s MŠ na Podskalke je neplne organizovanou školou. „Komisia, ktorá k tomuto zasadala, rozhodla, že desať eur je pre plno organizované školy, päť eur pre neplne organizované,“ uzavrela Cehelská.

Viac o téme: Humenné, materské školy, Miloš Meričko, nárast cien, poslanci, Primátor, ústava, VZN, základné školy, zastupitelstvo

Súvisiace články