Regióny Prešov

PSK otvorí v ďalšom školskom roku tri nové odbory

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvorí v školskom roku 2021/2022 tri nové odbory v experimentálnom overovaní. Žiaci sa budú môcť vzdelávať v odbore technik spracovania plastov, operátor spracovania plastov či technik pre chemický a farmaceutický priemysel. O možnostiach štúdia na župných školách informuje aktualizovaný webový portál kraja kampo.sk. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

 

Experimentálne overovanie nových učebných a študijných odborov bude podľa jej slov prebiehať v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a ministerstvom školstva. Neskôr budú zaradené do siete odborov pre celé Slovensko.

“Na Strednej odbornej škole (SOŠ) agropotravinárskej a technickej v Kežmarku pripravujú experimentálne overovanie v štvorročnom študijnom odbore technik spracovania plastov a trojročnom učebnom odbore operátor spracovania plastov, a to spolu pre 19 uchádzačov. Zaradením odborov do vyučovacieho procesu škola reaguje na zvyšujúci sa dopyt firiem po kvalifikovanej pracovnej sile pripravenej pracovať v plastikárskom priemysle, respektíve pri obsluhe vstrekovacích strojov či pri ich nastavovaní, ako aj nastavovaní robotov,” uviedla Ondriová.

SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite ponúkne štvorročný študijný odbor technik pre chemický a farmaceutický priemysel. Jeho absolvent bude schopný samostatne vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním fyzikálno-chemických a biotechnologických dejov v prevádzkach i laboratóriách a realizovať presnejšie rozbory surovín, materiálov, výrobkov či ukazovateľov životného prostredia.

“PSK koordinuje prijímanie na stredné školy v spolupráci so stavovskými organizáciami zamestnávateľov, ministerstvami, štátnymi orgánmi, ako aj zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl. Vychádza pritom z potrieb trhu práce v jednotlivých oblastiach ekonomiky,” uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Oproti minulému školskému roku sa na školský rok 2021/2022 zvýšil podľa jeho slov počet miest v prijímacom konaní na zdravotnícke školy, a to o vyše 19 percent. “Zvýšenie je výsledkom tlaku stavovských organizácií a samotných samosprávnych krajov, ktoré si uvedomujú potrebu stredoškolsky vzdelaného zdravotníckeho personálu. V dohodovacom konaní s ministerstvom školstva sa nám podarilo zvýšiť počty žiakov v týchto dôležitých odboroch po tretí raz za sebou,” doplnil Majerský.

Všetky dôležité informácie o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vrátane informácií o prijímacom konaní prináša už druhý rok školský portál www.kampo.sk.