Regióny Prešov Humenné

PRIESKUM Ako marginalizované deti zvládali dištančné vzdelávanie? Výsledky prekvapia

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Michal Svítok

HUMENNÉ – Vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít mimo školského prostredia je neefektívne. Komunitné centrá nedisponujú kapacitou na “dovzdelávanie”, problémom je tiež absencia komunikácie medzi školami a zainteresovanými pomocnými pracovníkmi, ale i sústredenie sa škôl na napĺňanie učebných osnov. Vyplýva to zo zistení Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ktoré v čase dištančného vzdelávania počas pandémie zrealizovalo neformálny prieskum v ôsmich komunitných centrách na východnom Slovensku.

 

“Treba si uvedomiť, že pracovník komunitného centra nie je pedagóg a často si sám nevie poradiť so zadaním úlohy alebo prípravou žiaka na ďalší deň. Ak však má byť jednou z úloh centra príprava žiakov do školy, jeden pedagóg by podľa nás mal byť zastúpený v každom centre,” priblížila jeden z hlavných problémov učiteľka pre profesijný rozvoj Elena Cinová z referátu Rómskeho centra Prešov patriaceho pod metodicko-pedagogické centrum. Ďalšími sú neovládanie učebných osnov, nezvládnutie zadaní úloh z predmetov na druhom stupni, “takmer nulová” komunikácia so školami.

Dištančná forma výučby poukázala aj na systémový problém vzdelávania. “Navštívila som rodinu, ktorá má tento školský rok doma prváka. Pracovné listy im odovzdali v marci a ešte v máji boli všetky u žiaka. Čiastočne vyplnené. Je teda otázne, na čo bola všetka učiteľova námaha, vybrať vhodné úlohy, zoradiť ich na papier, vytlačiť to všetko, pobaliť, distribuovať do rodín, a tie posledné, najdôležitejšie kroky, aby to pozbieral a dal žiakovi spätnú väzbu, povzbudil ho, v čom je dobrý a ukázal, na čom treba pracovať, tu nie sú,” upozornila Cinová. Takýto postup a prístup učiteľa podľa nej nemôže naplniť základnú prioritu vzdelávacieho procesu, ktorou je žiak a jeho rozvoj.

Podľa Cinovej slov však centrum nechce svojimi zisteniami dehonestovať prácu učiteľov či komunitných pracovníkov, ale prispieť k hľadaniu systémového riešenia, ako zlepšiť vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít. Keďže práca s komunitnými centrami nepatrí medzi agendu metodicko-pedagogického centra a i samotný prieskum zrealizovali len vďaka ochote komunitného centra spolupracovať, svoju pomoc plánujú pracovníci referátu Rómskeho centra Prešov sústrediť na školy. “Naším cieľom je vzdelávať školy v tom, aby vedeli pracovať so všetkými pomocnými profesiami, ktoré v komunite pracujú, aby sa nebáli tejto spolupráce, lebo naším spoločným cieľom by malo byť pozdvihnutie komunity a vzdelávanie je toho dôležitou súčasťou,” predstavila Cinová. S pripravovanou aktivitou by metodicko-pedagogického centra v Prešove rado začalo od začiatku budúceho roka, zatiaľ ako pilotný projekt na vybraných školách. Ako však podotkla, pracovníci centra vedia byť školám nápomocní len vtedy, ak ich prizvú. “Môžeme ísť len do tých priestorov, kam nás pozvú. Za celú dobu pandémie tak však napríklad neurobila jediná škola,” uzavrela.