Regióny Prešov

Prešovský samosprávny kraj chce podporovať vznik a činnosť sociálnych podnikov

Zdroj: pixabay.com

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj (PSK) by chcel v roku 2021 zapojiť do spolupráce so sociálnymi podnikmi svoje stredné školy, cirkvi, podnikateľov, tretí sektor, ale aj ďalšie zariadenia sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Cieľom je vytvárať pracovné miesta priamo v regióne. Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie z Úradu PSK, v uplynulom roku už niektoré zariadenia nadviazali spoluprácu so sociálnymi podnikmi v kraji.

 

“PSK má v tomto roku ambíciu vytvoriť ucelený komplex aktivít na podporu vzniku a činnosti registrovaných sociálnych podnikov, tiež budovať štruktúru vzájomnej pomoci medzi sociálnymi podnikmi,” uviedla Heilová.

Aktuálne je na území kraja registrovaných 15 sociálnych podnikov. Najviac z nich sa zaoberá stavebníctvom a poľnohospodárstvom. So sociálnym podnikom v Raslaviciach v okrese Bardejov začali podľa Heilovej tento rok spolupracovať už niektoré sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

“Od spomínaného sociálneho podniku odoberali vypestovanú zeleninu. Okrem toho tam pred vypuknutím koronavírusu niektorí prijímatelia zo sociálnych zariadení v PSK aj sezónne pracovali. Samospráva by chcela v roku 2021 zapojiť do spolupráce so sociálnymi podnikmi ďalšie zariadenia sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti,” povedala Heilová.

Vo februári minulého roka realizoval Inštitút rozvoja PSK medzi samosprávami v kraji dotazníkový prieskum s názvom Koncepcia rozvoja sociálnej ekonomiky v PSK.

“Zapojilo sa do neho 22,7 percenta obcí, ktoré popísali súčasný stav sociálnej ekonomiky na území kraja. Z uvedeného prieskumu vyplynulo, že viaceré samosprávy požadujú poradenstvo pri samotnej registrácii sociálneho podniku. Tiež by pomohla podpora vzdelávania manažmentu sociálnych podnikov, ako aj samotných zamestnancov zo sociálne znevýhodnených skupín,” priblížila Heilová s tým, že PSK chce byť preto samosprávam nápomocná aj pri metodickej a poradenskej činnosti pri zriaďovaní sociálnych podnikov v kraji.