Regióny Prešov

Prešovský kraj otvorí brány stredných škôl iba na jeden deň. Dôvodom sú vysvedčenia

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PREŠOV – Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ostanú zrejme zatvorené do posledného dňa školského roka. Svoje brány otvoria iba na jeden deň, a to 30. júna, keď sa stredoškoláci po viac ako troch mesiacoch budú môcť stretnúť so svojimi spolužiakmi a prevziať vysvedčenia za školský rok 2019/2020. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

 

PSK ako zriaďovateľ 73 stredných škôl v súvislosti s uvoľňovaním protiepidemických opatrení odporúča riaditeľom otvoriť školy len na odovzdanie vysvedčení. Malo by sa tak stať v posledný deň školského roka 30. júna s možnosťou prevziať si vysvedčenia ešte v termínoch od 1. do 3. júla, respektíve po 24. auguste. Odovzdávanie a preberanie učebníc navrhuje realizovať až v septembri na začiatku nového školského roka. Školské jedálne a školské internáty ostanú do konca školského roka zatvorené.

“Nezdá sa nám celkom efektívne zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku škôl, jedální a internátov v posledný týždeň školského roka, keďže opäť je dochádzka žiakov do škôl dobrovoľná. Navyše mnohé naše zariadenia využili čas a už počas pandémie začali s opravami budov a rekonštrukciami, ktoré nechceme zbrzdiť pre opätovnú zmenu režimu, s ktorou sme už ani nepočítali,” uviedol vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman a pokračoval, že do škôl sa v pondelok 22. júna vrátia pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci.

 “Školy budú v posledný júnový týždeň ešte realizovať dištančné vzdelávania, ale musia sa pripraviť na ukončenie školského roka, uzatvorenie triednych kníh a vyhotovenie vysvedčení. Okrem toho zamestnancov čaká veľa administratívnej práce, zasadnutia pedagogických rád, predmetových komisií a zabezpečenie ďalšej agendy pri príprave nového školského roka,” doplnil Furman. Ako zároveň pripomenul, otvorenie stredných škôl aj organizačné zabezpečenie konca školského roka je v kompetencii vedenia príslušnej školy, preto odporúča žiakom i rodičom sledovať konkrétne informácie a aktuálne oznámenia aj na ich oficiálnych webových portáloch. PSK usmerneniami reaguje na uvoľňovanie opatrení štátu na stredných školách, na ktorých je od 22. júna možné realizovať prezenčné vyučovanie. Odporúčania PSK sú okrem iného výsledkom obdobného postupu samosprávnych krajov v rámci rokovaní SK8.