Regióny Prešov

Prešovskí vysokoškoláci zobrali situáciu do vlastných rúk a doučujú stredoškolákov

Zdroj: FB / UNIPO FAN

PREŠOV – Takmer 100 študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa zapojilo do programu doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou ochorenia COVID-19. Dobrovoľnícke aktivity vykonávajú na 30 školách predovšetkým v Prešovskom a Košickom kraji.

 

Program doučovania je podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej spoločnou iniciatívou Štátneho pedagogického ústavu a vysokých škôl na Slovensku, ktorá vznikla s cieľom eliminovať u žiakov problémy s učením z dôvodu pandémie a zároveň poskytnúť im pomoc a podporu. Mnoho žiakov základných škôl totiž v čase pandémie nemalo dostatočný prístup k dištančnej forme vzdelávania alebo nedokázalo bez podpory a osobného kontaktu s učiteľom nadobudnúť kvalitné vzdelanie.

“Sme veľmi radi, že študenti našej pedagogickej fakulty sa v tak vysokom počte zapojili do doučovania žiakov prvého stupňa základnej školy, u ktorých boli identifikované ťažkosti s učením spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Študenti si tak môžu overiť získané poznatky z vysokoškolského štúdia v reálnej školskej praxi a pomôcť tým, ktorí to v tomto období najviac potrebujú,” uviedla Polačková.

Podľa prodekanky pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity Renáty Bernátovej bol o túto dobrovoľnícku aktivitu veľký záujem, keďže sa do programu doučovania zapojilo bezmála 100 študentov. Ide o študentov prvého roka magisterského štúdia študijných programov učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených.

“Poskytnutá možnosť absolvovať prax prostredníctvom účasti na projekte doučovania mi ako študentke vytvorila priestor dlhodobo sledovať progres žiakov, na ktorých vzdelávaní sa podieľam. Zároveň mám príležitosť v praxi si vyskúšať aj menej tradičné spôsoby výučby a vidieť, akými spôsobmi sa dá k individuálnemu doučovaniu pristupovať,” prezradila študentka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity Miroslava Cimermanová, ktorá doučuje žiakov na Základnej škole v Abranovciach.

Študenti pedagogickej fakulty vykonávajú doučovanie v rozsahu maximálne dvoch hodín týždenne, predovšetkým za základných školách v Prešovskom a Košickom kraji, prípadne podľa miesta trvalého bydliska, aby za doučovaním nemuseli dochádzať. Aj napriek tomu, že ide o dobrovoľnícku aktivitu, fakulta študentom doučovanie uzná ako priebežnú pedagogickú prax.