Regióny Prešov

Prešovskí poslanci vyčlenili na opravu mostov a ciest v kraji 5 miliónov eur

Zdroj: pixabay.com

PREŠOV – Sumu 5 000 000 eur schválili prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom online rokovaní pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) na opravu desiatich mostov a 15 úsekov ciest v kraji. Poslanci na tento účel v rámci zmeny rozpočtu presunuli prostriedky z rezervného fondu. Celkový rozpočet kapitálových výdavkov SÚC PSK sa zvýšil na viac ako 10,3 milióna eur.

 

Na rekonštrukciu mostov je určených 2,5 milióna eur. Podľa predloženého materiálu SÚC PSK má k dispozícii projektovú dokumentáciu a po schválení môže okamžite pristúpiť k procesu verejného obstarávania. “Súčasne predložený zoznam predstavuje investičné akcie, ktorých realizácia je v priamej väzbe s realizáciou veľkých projektov v roku 2021, respektíve 2022 a v súlade s mostným programom Správy a údržby ciest PSK,” uvádza sa v predloženom materiáli, ktorý schválili poslanci.

Najvyššia suma 485-tisíc eur je určená na rekonštrukciu mosta cez železničnú trať v úseku trate Svit – Štrba v okrese Poprad. Na rekonštrukciu mosta v Šarišskom Jastrabí cez potok Vesné v okrese Stará Ľubovňa je určených 400-tisíc eur a tretia najvyššia suma 250-tisíc eur pôjde na opravu mosta v obci Torysa v okrese Sabinov. Celkovo má byť opravených desať mostov, ktoré sú v zlom, veľmi zlom a v havarijnom stave.

Na rekonštrukciu ciest poslanci vyčlenili rovnakú sumu, 2,5 milióna eur. “Rozsah investičných akcií predstavuje objem kapitálových výdavkov určených na odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov ciest tretej triedy,” uvádza sa v materiáli, ktorý schválili poslanci.

Najvyššia suma 350-tisíc eur je určená na rekonštrukciu úseku cesty Tarnov – Sveržov v okrese Bardejov. Na elimináciu bezpečnostných rizík na ceste v obci Gregorovce v okrese Prešov je vyčlenených 210-tisíc eur a treťou najvyššou investíciou je rekonštrukcia cesty Nižný Orlík – Vyšná Jedľová v okrese Svidník za 200-tisíc eur.