Regióny Prešov

Prešovskí estskí poslanci schválili viaceré zmeny v parkovaní

Zdroj: pixabay.com

PREŠOV – Prešovskí mestskí poslanci v stredu počas online rokovania schválili viaceré zmeny vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov. Jednou z nich je fungovanie parkovacej karty – Návšteva zóny. Nebude sa vydávať pre rezidenta zóny, ale na byt v danej zóne.

 

Radnica to zdôvodnila na základe skúseností z iných miest a požiadaviek občanov. Ide napríklad o starších občanov, ktorí nemajú motorové vozidlo a preto nie sú rezidentmi zóny, avšak v nej bývajú. Karta bude vydávaná na obdobie jedného roka.

“Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Prešov v rozsahu 120 hodín ročne, ak je na byt vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta a 170 hodín ročne v prípade, ak na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská karta. Návšteva za hodinu parkovania od 16.00 h do 8.00 h zaplatí 20 centov za hodinu, maximálne však jedno euro,” uvádza radnica v dôvodovej správe.

Jednou z prijatých zmien je aj to, že spoplatnené parkovanie sa nemusí zavádzať v celej zóne naraz, ale len v prípade niektorých parkovísk alebo ulíc. Opravila sa tým chyba, ktorou štyri parkoviská, na ktorých sa v minulom roku platilo, ostali od 1. januára mimo platenej zóny.

Zmenou je aj to, že zľavu zo základnej sadzby parkovného v tarifných pásmach B, C, D, R a N na prvú hodinu parkovania, zakúpenú prvýkrát v jeden deň, je možné uplatniť len cez aplikáciu. Pretože len aplikácia je prepojená s trvalými pobytmi občanov mesta registrovanými na Mestskom úrade v Prešove.

Poslanci schválili i návrh poslanca Rastislava Mochnackého, podľa ktorého dochádza k tomu, že v rezidentskej zóne parkujú nerezidenti za veľmi malé peniaze, jedno euro denne a 20 centov na hodinu. Efekt regulácie je podľa neho slabý. Navrhol, aby bola základná sadzba 20 centov za každú začatú hodinu v zónach 7 až 17 s maximálnou sadzbou jedno euro. Ďalej 50 centov za každú začatú hodinu v zónach 2, 3, 4, 5 a 6 s maximálnou sadzbou 4 eurá na deň. “V zóne 1 to bude 80 centov za každú začatú hodinu s maximálnou sadzbou 6,40 eura v čase od 8.00 h do 16.00 h. V čase od 16.00 h do 8.00 h ostáva jedno euro,” priblížil svoj návrh Mochnacký, ktorý poslanci schválili.