Regióny Prešov

Prešovské zastupiteľstvo zvýši poplatky v školských zariadeniach

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Martin

PREŠOV – Mesto Prešov zvýši poplatky vo svojich školských zariadeniach. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojom stredajšom rokovaní prijatím všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Z neho vyplýva, že najviac si priplatia rodičia detí v materských školách.

 

Ako vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Igor Hodžia, návrh na čiastočnú úhradu nákladov súvisí najmä s tým, že poplatky neboli päť rokov menené. „Súvisí to najmä s celkovým zvyšovaním, s nárastom miezd v školstve, energií a celkovo služieb. Predpokladáme, že zvýšenie poplatkov pomôže situáciu udržať,“ uviedol. Nariadením sa zvýšili poplatky za dieťa v základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centrách voľného času a úhrady v školskej jedálni. Tieto poplatky sa u neplnoletých detí pohybujú od päť do 12 eur mesačne.

Najviac však stúpli poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole. Za deti do troch rokov veku zaplatia rodičia namiesto súčasných 40 až 60 eur a v kategórii deti nad tri roky veku stúpne pre deti z Prešova suma z 15 eur na 20 eur. Pôvodný návrh hovoril o 22 eurách, zmenu navrhol poslanec Miroslav Benko. Zároveň pre deti nad tri roky s trvalým bydliskom mimo mesta Prešov navrhol poplatok 40 eur. Takýto návrh prešiel napriek tomu, že vedúci odboru školstva upozornil poslancov na to, že nariadenie s rozdelením detí podľa trvalého bydliska môže byť diskriminačné a nie je v súlade s legislatívou.

Môže to byť diskriminačné, hovorí vedúci odboru

„Školský zákon hovorí o tom, že vzdelávanie má byť rovnaké pre všetkých. Takisto nesmie byť diskriminačné, to znamená pre všetky kategórie detí a škôl všetkých typov. V súvislosti s tým je ešte v platnosti stále aj vyhláška, ktorá určuje, kto má kompetenciu rozhodovať v týchto častiach, ako je prijímanie detí a táto kompetencia patrí výlučne riaditeľovi materskej školy. Mestá, respektíve zriaďovateľ nemá žiadnu kompetenciu do toho zasahovať ani všeobecne záväzným nariadením. Toto môže byť diskriminačné, keď rozdelíme poplatky pre deti mimo trvalého pobytu a s trvalým pobytom v meste Prešov,“ vysvetlil Hodžia.

Benko si však nemyslí, žeby bol návrh diskriminačný. „Slovo diskriminácia môžeme použiť všade, ale ja nevidím žiadnu diskrimináciu. Tá by bola vtedy, keby dieťa nemohlo prísť na danú škôlku, lebo mu riaditeľka neumožní na tú škôlku chodiť. Kapacity máme dosť naplnené a nikde nie je pre rodiča napísané, že hoci pracuje v Prešove, nemôže to dieťa dať do škôlky v mieste trvalého bydliska,“ argumentoval Benko. K poplatkom dodal, že deti dochádzajúce z obcí do škôl a využívajúce školské objekty, tak robia bez poplatku. „Takže nevidím v tom problém,“ dodal poslanec. V prípade, že návrh podpíše primátorka, nadobudne účinnosť od 1. júla.

Nové školy nenašli dostatočnú podporu

Poslanci odsúhlasili aj návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov. Návrh súvisel so zvýšením dotácie pre školy na mzdy a prevádzku, keďže došlo k desaťpercentnej valorizácii miezd pedagogických pracovníkov, zvýšeniu minimálnej mzdy a zmene stupnice platových taríf, ako aj šesťpercentnému nárastu cien energií.

„Menili sa výšky dotácií v súvislosti so zmenou koeficientu pre jednotlivé kategórie škôl a typy, takže v podstate všetky sumy boli navýšené. Okrem návrhu, ktorý vzišiel z mestskej rady pre súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, tam bol návrh nižší,“ vysvetlil Hodžia. Schválenie nariadenia si vyžiada dofinancovanie škôl z mestského rozpočtu o takmer tri milióny eur. Celkovo bude v sume vyše 18,8 milióna eur.

Zastupiteľstvo malo na stole aj návrh na zriadenie dvoch nových neštátnych škôl. Vznik Cirkevnej základnej školy Narnia na Važeckej ulici ani Súkromnej materskej školy Solivarček na Čajkovského ulici však nenašiel dostatočnú podporu poslancov.