Regióny Prešov

Prešovská strojnícka škola sa modernizuje za 3,5 milióna eur

Ilustračné. Zdroj: archív zoznam.sk

PREŠOV – V Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove sa z európskych zdrojov zlepší vzdelávacia infraštruktúra. Konkrétne strechy jej objektov, elektroinštalácia aj sociálne zariadenia. Pribudne tiež špičkové materiálne vybavenie pre mechatronikov a strojárov. Informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

 

Projekt sa realizuje cez Integrovaný regionálny operačný program a jeho rozpočet predstavuje takmer 3,53 milióna eur. PSK, ktorý strednú školu zriaďuje, sa na ňom podieľa spolufinancovaním vo výške približne 270.000 eur.

“Atraktívne školy zvonku aj vnútra, dobré podmienky pre praktickú výučbu, presne to je náš cieľ posledných rokov, ktorý sa nám vďaka iniciatíve Catching-up Regions darí napĺňať. Výsledkom je aj projekt spustený na prešovskej strednej škole, ktorá vychováva budúcich strojárov či mechatronikov. Jeho cieľom je odstrániť to, čo je na škole možno už zastarané, vykazuje poruchy a nevyhovuje súčasným nárokom na prevádzku, a zároveň ju dovybaviť novými technológiami a mechanizmami,” uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Čo sa týka rekonštrukcie, pôvodná strešná krytina s podkladovými vrstvami, oplechovaním a doplnkami sa demontuje a vykoná sa nová hydroizolácia a položenie novej krytiny i bleskozvodov.

V rámci elektroinštalačných prác sa počíta s realizáciou nového hlavného aj núdzového osvetlenia, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov i s doplnením kamerového systému. V rámci protipožiarneho systému sa zrealizujú elektrická aj hlasová signalizácia požiaru.

“V ďalšej fáze projektu sa pristúpi k s modernizácii vytypovaných sociálnych zariadení a šatní, ako aj realizácii WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Riešiť sa bude sanácia sociálnych zariadení v administratívnom a laboratórnom trakte a taktiež WC, šatne a umyvárne v dielňach na oboch podlažiach,” doplnila Lehotská.

Napokon sa v škole materiálne a technicky dovybaví laboratórium elektroinštalácií a dátových sietí, taktiež laboratórium elektrotechniky a elektroniky, ako aj učebňa dielenských priestorov určená na spracúvanie kovov. Budúcim strojárom, mechatronikom a technikom pribudne napríklad nový 3D simulátor elektrických inštalácií, takzvané ELE stoly, trenažér zvárania či plazmové rezacie zariadenie. Vytvorí sa im tiež nové laboratórium zvárania.

Na realizáciu projektu má škola a jej zriaďovateľ PSK deväť mesiacov. Ich zámerom je ukončiť všetky práce ešte do konca tohto roka.