Regióny Prešov

Prešovská polícia zamietla obvinenie pre usmrtenie dvoch medveďov v Tatrách. Ochranári ich minulý rok zabili sedem

Ilustračná foto. Zdroj: FB LESY Slovenskej republiky

PREŠOV – Prešovská polícia zamietla obvinenie voči neoprávnenému konaniu Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR v prípade usmrtenia dvoch medveďov hnedých vo Vysokých Tatrách. Po prešetrení prípadu nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

 

Informovala o tom manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody Kristína Bocková. Ochranári minulý rok zabili spolu sedem medveďov. V máji minulého roka zásahový tím imobilizoval a následne usmrtil dva synantropné medvede pri veľkokapacitnom kontajneri na parkovisku pod Sliezkym domom. “Účelom odstránenia týchto medveďov z populácie bolo zabránenie ďalších škôd na majetku, ktoré tieto jedince opakovane spôsobovali, ako aj zabránenie nebezpečných stretov s návštevníkmi a obyvateľmi podtatranských obcí,” priblížil riaditeľ Tatranského národného parku Pavol Majko.

Zásahový tím deklaruje, že je pripravený aj tento rok aktívne riešiť problematiku synantropných medveďov. “Usmrtenie synantropných jedincov považujeme za najkrajnejšie riešenie, keď plašenie a averzná terapia nie sú účinné,” poznamenali ochranári. Umiestnenie medveďa do odchovného zariadenia nie je podľa ŠOP vhodným riešením, pretože ide o medvede navyknuté na voľný život v prírody.

Štátna ochrana prírody považuje aktívnu selekciu problémových jedincov v kombinácii s preventívnymi opatreniami za dôležité nástroje predchádzania stretom medveďa s človekom. “Medvede dnes dostávajú potravinové zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tieto zdroje považujeme potravu získanú z nezabezpečených kontajnerov, kukuricu pestovanú v podhorských oblastiach či vnadiská a krmoviská s nevhodnou potravou,” poukazujú ochranári. Zdôraznili, že na zamedzenie vstupu medveďa do obce je nevyhnutné odpad správne zabezpečiť.

Štátna ochrana prírody  pripomína, že medveď hnedý patrí medzi celoročne chránené živočíchy a jeho lov je zakázaný. Ochranári však podľa zákona môžu plašiť, odchytávať alebo usmrtiť chránené živočíchy, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú ľudí.