Regióny Prešov

Prešovčania ušetria na poplatku za pobyt detí v škôlke. Ako to bude vyzerať v praxi?

Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

PREŠOV – Mesto Prešov upraví výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. V prípade detí do troch rokov budú rodičia od 1. mája platiť menej. Nižší poplatok sa týka aj časti detí starších ako tri roky. Nové všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov radnica pripravila vzhľadom na prijaté legislatívne zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním, ako aj pre pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a núdzový stav.

 

 “Pre rodičov to v praxi znamená, že poplatok za umiestnenie dieťaťa v prešovských materských školách sa zníži a zároveň zjednotí pre všetky vekové kategórie detí. V novom všeobecne záväznom nariadení, ktoré už schválilo mestské zastupiteľstvo, sú zároveň stanovené presné pravidlá, ako sa budú vyberať tieto poplatky v čase mimoriadnej situácie,” uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Doteraz bola výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole diferencovaná. Rodičia detí starších ako tri roky s trvalým pobytom v meste Prešov platili 20 eur mesačne a v prípade rodičov detí starších ako tri roky s trvalým pobytom mimo Prešova to bolo 40 eur mesačne.

“Ak rodičia umiestnili do škôlky dieťa vo veku do troch rokov, poplatok bol 60 eur mesačne bez ohľadu na miesto trvalého pobytu dieťaťa. Od 1. mája však dôjde k zmene a všetci rodičia detí už budú platiť jednotný poplatok za ich umiestnenie v materskej škole bez ohľadu na vek alebo miesto trvalého pobytu dieťaťa,” vysvetlil Tomek.

Výška príspevku bude po novom na úrovni 21 percent sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Od mája to bude v prepočte 20 eur mesačne na jedno dieťa, pričom táto suma sa automaticky prepočíta vždy pri zmene životného minima. “Pri ostatných typoch školských zariadení sa výška poplatku meniť nebude,” dodal Tomek.