Prešovčania si od budúceho roku za teplo riadne priplatia!

PREŠOV – Výrobca tepla v Prešove, spoločnosť Spravbytkomfort, a. s. požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o úpravu variabilnej zložky ceny tepla. Schvaľovací proces ceny by mal byť ukončený do konca roka a platnosť novej ceny tepla by bola od 1. januára 2022.

 

„Predpokladané navýšenie nákladov za teplo a teplú vodu je o približne 14 eur za mesiac pre priemerný byt. Tento odhad je individuálny, závisí od veľkosti, polohy bytu a správania sa zákazníka,“ uviedla pracovníčka marketingu Spravbytkomfort, a.s. Adriana Birošová.

Podľa riaditeľky spoločnosti Natálie Banduričovej sa od začiatku roka situácia na trhu s energiami výrazne zmenila, a to nielen v prípade zemného plynu, kde ceny neustále rastú, podobný vývoj zaznamenala aj elektrická energia či drevná štiepka. Všetky tieto komodity vstupujú podľa jej slov do výroby tepla a teplej úžitkovej vody a podieľajú sa na cene tepla v Prešove.

„Enormný nárast cien na burzách nevieme ovplyvniť a bohužiaľ sme odkázaní na nákup týchto komodít za trhové ceny. Vo variabilnej zložke ceny tepla budeme musieť reagovať na aktuálne ceny zemného plynu, elektriny, vody a drevnej štiepky. Požiadali sme ÚRSO o odsúhlasenie ceny tepla,“ dodala Banduričová.

Viac o téme: mesto Prešov, peniaze, teplá voda, teplo, zvýšenie cien

Súvisiace články