Regióny Prešov

Prešovčania môžu opäť rozhodnúť o tom, kto získa verejné ocenenia

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Martin Ďurišin

PREŠOV – Verejnosť môže podávať návrhy na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2020. Svoje návrhy na Cenu mesta Prešov a Opálové zrnko mesta Prešov je potrebné poslať do konca februára. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.

 

Ako povedala, Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta. „Udeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno – prospešnej činnosti. Ďalej za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, alebo za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta,“ povedala Šitárová.

Opálové zrnko mesta Prešov je verejným ocenením mesta pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území Prešova za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb. „Opálové zrnko sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a miestne príslušnému daňovému úradu,“ doplnila Šitárová.

Návrhy na laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2020 môže verejnosť posielať písomne do 28. februára vrátane na adresu MsÚ. Bližšie informácie sú na webstránke mesta.