Regióny Prešov

Prešov pripravuje rekonštrukciu a odvodnenie ulice Kúty. Radnica vyzýva miestnych, aby priložili ruku k dielu

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

PREŠOV – Mesto Prešov pripravuje rekonštrukciu a odvodnenie cestnej komunikácie na ulici Kúty. V súčasnosti sa uskutočňuje proces usporiadania pozemkov. Radnica vyzýva miestnych obyvateľov, ktorí odvádzajú dažďovú vodu na cestu, aby v čo najkratšom čase vykonali nápravu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

 

“Na cestnej komunikácii na ulici Kúty nie je vybudovaná zrážková kanalizácia a dažďová voda preto nemá kam odtekať. V minulosti odtekala zrážková voda do rieky Sekčov cez záhrady. Tie však v súčasnosti nahradili stavby, ktoré tomu zabraňujú. Postupné zahusťovanie územia v tejto lokalite spôsobuje, že po intenzívnejšom daždi voda zostáva na ceste,” uviedol Tomek. Radnica preto vyzýva miestnych obyvateľov, aby v čo najkratšom čase v súvislosti s odvádzaním dažďovej vody na cestnú komunikáciu vykonali nápravu.

“Po ukončení rekonštrukcie budú musieť zrážkové vody zadržiavať na svojich pozemkoch a vypúšťanie vody na cestu nebudeme tolerovať,” skonštatoval Tomek.

Pri rekonštrukcii cesty sa podľa jeho slov počíta aj s odvodnením vozovky. Dôjde tiež k úprave nivelety a rozšíreniu komunikácie v úsekoch, kde to umožňujú šírkové parametre vozovky. V časti, kde bude uložená dažďová kanalizácia, sa budú meniť aj podkladové vrstvy vozovky. Niveleta miestnej komunikácie sa upraví tak, aby pozdĺžny sklon v celom rekonštruovanom úseku mal stúpanie. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 480 metrov. Realizácia je plánovaná na rok 2021.

“Vzhľadom na to, že niektoré časti pripravovanej stavby sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, konečný termín bude závisieť aj od usporiadania týchto pozemkov a následného vydania stavebného povolenia,” dodal Tomek.