Prešov chce ušetriť na vývoze odpadu. Je za tým však niečo viac

PREŠOV – Mesto Prešov chystá zmenu v rámci zberu odpadu z domácností. Pôjde o spustenie množstvového zberu s cieľom znížiť podiel komunálneho odpadu, ktorý je nevyhnutné skládkovať alebo spaľovať. Okrem pozitívnych vplyvov na životné prostredie však mesto podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka ušetrí aj na vývoze odpadu.

 

„V Prešove sa ročne vyprodukuje približne 20.000 ton komunálneho odpadu, pričom približne 55 percent z tohto objemu tvorí zmesový komunálny odpad. Tento odpad nie je možné recyklovať, jeho likvidácia je nákladná a ohrozuje životné prostredie. Mesto chce produkciu tohto odpadu výrazne znížiť a intenzívne pracuje na príprave nových riešení. Hlavnou novinkou bude postupné zavádzanie množstvového zberu odpadu v rámci individuálnej bytovej výstavby a na všetkých sídliskách,“ povedal Tomek s tým, že radnica ho chce spustiť od januára 2022 vo vybraných častiach mesta, ku ktorým budú postupne pribúdať ďalšie.

„Prešovčania v súčasnosti platia za komunálny odpad 29,49 eura ročne na jednu osobu v domácnosti. Táto výška poplatku však nepokrýva reálne náklady na odpadové hospodárstvo a veľkú časť nákladov musíme dotovať z mestského rozpočtu. Nové riešenia, ktoré sa snažíme postupne zavádzať v oblasti odpadového hospodárstva, nám však môžu pomôcť udržať nezmenenú výšku poplatku pre občanov,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Základný princíp spočíva podľa Tomeka v tom, že obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si zvolia veľkosť nádoby na komunálny odpad a tiež frekvenciu jeho vývozu podľa toho, koľko odpadu vyprodukujú.

„Mesto chce využiť rok 2022 ako prechodné obdobie zavádzania množstvového zberu odpadu, pričom poplatky sa v rámci prvého roka meniť nebudú. Cieľom je vytvoriť všetky podmienky na to, aby bolo možné množstvový zber naplno spustiť vo všetkých častiach mesta od januára 2023 a vytvoriť model spravodlivejšieho výberu poplatkov – čím viac ľudia vytriedia, tým menej budú platiť za odpad,“ vysvetlil Tomek.

Zmesový komunálny odpad sa bude naďalej vyvážať na skládku alebo do spaľovne, avšak po zavedení množstvového zberu ho bude výrazne menej. Vytriedený odpad  bude ekologicky zhodnotený a vrátený do ďalšieho obehu.

Technická časť príprav na zavedenie množstvového zberu sa začne v druhej polovici roka 2021. Nádoby na komunálny odpad, ktoré sa nachádzajú na sídliskách, budú postupne vybavené mechanizmom na uzamykanie, ktorý bude zatiaľ v testovacej prevádzke.

Viac o téme: domácnosť, množstvový zber, odpad, šetrenie, vývoz

Súvisiace články