Regióny Prešov Poprad

Popradská samospráva motivuje obyvateľky k deťom. Matkám poskytnú jednorázový príspevok

Ilustračná fotografia, Zdroj: pixabay.com

POPRAD – Popradské mamičky budú pri narodení prvého dieťaťa dostávať od mesta jednorazový príspevok vo výške 200 eur. Nárok naň budú mať iba matky s trvalým pobytom v Poprade, pričom splnené musia byť aj ďalšie podmienky. Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku prijali poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Platiť bude od 1. januára 2020. Ako vysvetlila vedúca sociálneho odboru na Mestskom úrade v Poprade Petra Závacká, opatrením mesto sleduje podporu zvýšenia pôrodnosti, podporu mladých rodín a ich zotrvanie v meste Poprad.

 

Popradská samospráva chce takýmto spôsobom prispieť rodičovi na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca, vylepšiť situáciu mladých rodín a pomôcť rodinnému rozpočtu. „Predpokladané výdavky na poskytovanie príspevku pri narodení prvého dieťaťa by mali dosiahnuť 41 200 eur. Pri určení nákladov vychádzame zo štatistiky o narodených deťoch z roku 2018, v ktorom sa matkám, prvorodičkám, narodilo 206 detí,“ uvádza sa v materiáloch k zasadnutiu. Tento príspevok má byť len doplnením finančného príspevku, ktorý pri narodení dieťaťa poskytuje štát.

Prijaté všeobecné záväzné nariadenie upravuje postup a základné kritéria pri poskytovaní spomínaného príspevku. Dieťa sa musí dožiť minimálne 28 dní, pričom oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mesta, a to najmenej šesť mesiacov pred narodením dieťaťa, ku dňu podania žiadosti o príspevok tiež nesmie mať žiadne záväzky voči mestu. Ak sa matke narodí súčasne viac detí, príspevok dostane na každé dieťa. O príspevok môže požiadať oprávnená osoba do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa, žiadosť musí predložiť na sociálnom odbore. Na príspevok nemá nárok matka, ktorá po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení či v prípade, ak dala súhlas na osvojenie dieťaťa pred vyplatením tohto príspevku.