Regióny Prešov

Počas jarného upratovania budú v Prešove k dispozícii stovky kontajnerov

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

PREŠOV – Počas jarného upratovania budú mať Prešovčania k dispozícii 102 veľkoobjemových kontajnerov. Zber objemného odpadu z domácností sa začne vo štvrtok (11. 3.) a kontajnery budú pristavené podľa schváleného harmonogramu do doby naplnenia, respektíve maximálne na dobu šiestich dní.

 

Kontajnery sú určené len na zber a prepravu objemného odpadu a je možné do nich vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev, ako je napríklad nábytok, koberce, matrace či vyradená sanita. “Nie je možné do nich vkladať biologicky rozložiteľný odpad, ako napríklad konáre, trávu, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny a podobne. Tento odpad je možné uložiť vedľa kontajnera alebo bezplatne odovzdať na zberné dvory na ulici Bajkalskej a Jesennej,” uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Rovnako nie je možné do kontajnerov vkladať nebezpečný odpad, ako sú akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb a podobne, ako aj elektroodpad. “Takýto odpad môžu občania uložiť na zberných dvoroch v čase od 9.00 do 16.00 h od pondelka do soboty na zbernom dvore na ulici Bajkalskej a v sobotu od 9.00 do 16.00 h na zbernom dvore na ulici Jesennej,” dodala Šitárová.