Regióny Prešov

Pastva pre oči. Prešovská univerzita rozkvitla

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / AP

PREŠOV – Takmer 6300 tulipánov, ktoré skrášľujú prostredie Prešovskej univerzity v Prešove, bolo vysadených v rámci rozsiahlej úpravy Vysokoškolského areálu. Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

 

Ako uviedla hovorkyňa univerzity Anna Polačková, v rámci projektu, ktorý bol ukončený na jeseň minulého roku, došlo k vybudovaniu prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavedeniu prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. Areál hlavného kampusu univerzity sa podľa jej slov po rekonštrukcii premenil na jeden z najväčších zelených parkov v meste. Finančné náklady na jeho revitalizáciu predstavujú sumu viac ako 407 000 eur. Boli kombináciou zdrojov EÚ a vlastných prostriedkov univerzity.

“Súčasťou realizovaných aktivít bol súbor opatrení na zníženie hluku prostredníctvom terénnych vĺn a výsadby zelene či prirodzených krajinných prvkov v podobe kvetinových lúčnych záhonov,” priblížil prorektor univerzity Peter Adamišin.

V areáli bolo celkovo vysadených 73 listnatých stromov, z toho 23 platanov vytvárajúcich aleje, vyše 1850 listnatých krov a popínaviek ako hortenzie, levandule, rododendrony, ruže a bazy. Pribudlo aj 4600 trvaliek a bezmála 6300 tulipánov. Nosnou časťou sadových úprav pri spracovaní tohto projektu bolo i ozelenenie parkovacích miest, pričom nedošlo k ich nárastu.

Súčasťou revitalizácie bolo taktiež zavedenie nového krytu z betónovej dlažby, osadenie prvkov drobnej architektúry, fontány na pitie a prístrešku pre cyklistov so stojanmi na bicykle.

“Zrevitalizovali sme i existujúce spevnené plochy pred internátom a rozšírili promenádny chodník, ktorý zabezpečuje bezkolízny prechod z budovy VŠA do budov študentských domov,” ozrejmila investičná technička Prešovskej univerzity Darina Gajdárová. Zároveň dodala, že odvodnenie všetkých spevnených plôch je zabezpečené priečnym, respektíve pozdĺžnym sklonom konštrukcie, čo umožní zadržiavanie vody v krajine. Tým sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov.

“Vpravo od vstupu do objektu VŠA bola pri soche Anjela slobody vytvorená promenáda s vodným prvkom – fontánou, pri ktorej sa vytvorilo sedenie s oddychovou zónou. Fontána však z dôvodu epidemickej situácie čaká na svoje spustenie,” dodala Polačková.