Regióny Prešov Humenné

Parkovisko dokončili skôr! Oprava stála takmer 28-tisíc eur

Zdroj: mesto Humenné

HUMENNÉ – Odstavná plocha pred Mestským úradom v Humennom, na rekonštrukciu ktorej mesto využilo neporušenú betónovú dlažbu z demontovaného parkoviska spred miestnej predajne jedného z obchodných reťazcov, už slúži verejnosti.

Do užívania ho uviedli s mesačným predstihom oproti zmluvnému termínu. Dlažbu, ktorá po stavbe zvýšila, chce mesto ešte využiť.

„Parkovisko s plochou približne 1000 štvorcových metrov je vodopriepustné. Betónová dlažba je síce celá, ale spojovacie škáry sú zasypané pieskom, čo umožní vsakovanie vody do podložia,” informoval na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že na novom parkovisku je k dispozícii spolu 44 parkovacích miest, pričom dve miesta sú vyhradené pre imobilných.

Náklady na rekonštrukciu predstavovali takmer 28 000 eur, samospráva ich hradila zo svojho rozpočtu. Demontovanú dlažbu, ktorá by inak skončila ako odpad, získalo mesto od obchodného reťazca bezodplatne.

Na využitie zvyšnej recyklovanej dlažby má samospráva dva varianty.

„Prvá alternatíva sú tri vstupy k bytovému domu na Dobrianskeho ulici, kde prebieha rekonštrukcia chodníka. Druhou je vznik chodníka k materskej škole v lokalite Podskalka,” ozrejmil Ján Kondáš z odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene.