Regióny Prešov Kežmarok

Obnova problematického mosta v Kežmarku sa podľa správy ciest začne najskôr o pol roka

Zdroj: FB / Mesto Kežmarok - oficiálna stránka

KEŽMAROK – Obnova problematického mosta v Kežmarku sa podľa Slovenskej správy ciest (SSC) začne najskôr v druhej polovici budúceho roka. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SSC Lucia Karelová s tým, že už začali obstarávanie dokumentácie na stavebné povolenie pre prestavbu mostného objektu na ceste I/66 cez rieku Poprad a zároveň pripravujú projekt dočasného premostenia.

 „SSC má spracovanú diagnostiku mosta, z ktorej vyplýva, že objekt je zatriedený do stavu ‘VI’, čo zodpovedá veľmi zlému technickému stavu. Nosná konštrukcia mostného objektu v aktuálnom stave iba čiastočne spĺňa základné podmienky kladené v súčasnosti platnými normami a predpismi, ktoré sa týkajú bezpečnosti premávky na mostných objektoch. Premávka po mostnom objekte je však pri dodržiavaní stanovenej zaťažiteľnosti možná bez ďalších obmedzení,“ priblížila stav mosta Karelová.

Ako vyplýva z prepočtu, normálna zaťažiteľnosť je nízka, iba päť ton, pričom táto hodnota stanovuje najvyššiu prípustnú hmotnosť jedného vozidla pohybujúceho sa po vozovke na mostnom objekte, bez obmedzenia počtu a polohy vozidiel. Výhradná zaťažiteľnosť je 18 ton a táto hodnota stanovuje najvyššiu prípustnú hmotnosť jediného vozidla na moste. „Nakoľko sa most nachádza na ceste I. triedy, bežne cezeň prechádzajú aj ťažšie vozidlá ako 30 ton, čím dochádza k preťažovaniu a únave jeho konštrukcie. V obidvoch prípadoch vypočítanej zaťažiteľnosti ide o nízke hodnoty,“ ozrejmila hovorkyňa SSC.

Vzhľadom na súčasný technický stav konštrukcie mostného objektu spracovateľ diagnostiky odporúča začať s prípravou jeho rekonštrukcie alebo prestavby. Stavba si však podľa SSC vyžiada pomerne vysoké náklady na vybudovanie obchádzkovej trasy. Vzhľadom na to cestári osadili zvislé dopravné značenie na moste aj prislúchajúcej komunikácii.

Nevedia, koľko to bude stáť

„V tomto týždni začíname obstarávať dokumentáciu na stavebné povolenie pre rekonštrukciu, resp. prestavbu predmetného mosta, začiatok realizácie ktorej nepredpokladáme skôr ako v druhej polovici 2020. Aktuálne konzultujeme tento stav s autorizovanými inžiniermi dopravných stavieb, ktorí by posúdili možnosti dočasného riešenia do času rekonštrukcie,“ dodala Karelová s tým, že na označenie obchádzkových trás sa spracúva projekt dopravného značenia. Po jeho schválení a rozhodnutí Okresného úradu v Prešove o určení dopravného značenia bude bezodkladne osadené.

SSC zároveň začala prípravné práce na projekte provizórneho premostenia rieky Poprad, ktorý by do rekonštrukcie a počas nej nahradil existujúci most a vylúčil z neho premávku. Predpoklad jeho dokončenia je koniec marca 2020 budúceho roka. „Odhad nákladov rekonštrukcie mostného objektu v tejto chvíli nie je možný, pretože nepoznáme technické riešenie – či bude most opravený alebo asanovaný a postavený nový,“ dodala Karelová.

Pre havarijný stavu mosta vyhlásil tento týždeň primátor Kežmarku Ján Ferenčák mimoriadnu situáciu. Kompetentní okrem toho riešia aj obchádzkové trasy. Jedna by mala viesť cez Spišskú Belú a Vysoké Tatry, druhá až cez Prešov. Obchádzkovú trasu cez mestský most na ulici Nižná brána nie je možné využiť, pretože aj ten je v zlom technickom stave a prechádzať cezeň môžu len vozidlá do 11 ton.