Obec vďaka eurofondom zrekonštruuje vnútroblok v Tatranskej Štrbe

ŠTRBA – Obec Štrba pod Tatrami vďaka eurofondom zrekonštruuje vnútroblok v časti Tatranská Štrba. Projektová manažérka obce Štefánia Srebalová uviedla, že celkové náklady v tomto prevyšujú 190.000 eur, pričom 95 percent nákladov pôjde zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie, zvyšok dofinancuje samospráva.

„Začiatkom tohto roka sme opätovne podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na tento projekt, v rámci ktorého mohli byť zrealizované aktivity len na zlepšenie environmentálnych aspektov v obciach prostredníctvom budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizované prostredia na zmenu klímy,“ ozrejmila Srebalová s tým, že so žiadosťou bola obec úspešná a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo na tento projekt dotáciu.

Projekt rieši modernizáciu jestvujúceho sídliska v Tatranskej Štrbe. Dôjde k stavebnej úprave väčšiny existujúcich chodníkov na sídlisku a na jestvujúcich chodníkoch sa doterajší poškodený povrch nahradí novou dlažbou.

„Rovnako sa zrealizujú sadovnícke úpravy vnútroblokovej zelene – na určených miestach sa vysadia nové stromy a nová zeleň a vybudujú sa tri dažďové záhrady, ktoré budú zachytávať povrchové dažďové vody, prevažne zo striech bytových domov a priľahlých spevnených plôch. Budú slúžiť aj na zavlažovanie okolitej zelene. V rámci projektu sa tiež doplní detské ihrisko o nové prvky a vytvoria sa spevnené plochy pri zariadeniach na cvičenie,“ konkretizovala Srebalová a dodala, že v lokalite pribudnú aj prvky drobnej architektúry. Stavebné práce sa začnú realizovať až po skončení verejného obstarávania, samospráva predpokladá, že až na budúci rok.

Viac o téme: dofinancovanie, Integrovaný regionálny operačný program, poškodený povrch, projekt, rekonštrukcia, sadovnícke úpravy, samospráva, štátny rozpočet, stavebná úprava, Štrba

Súvisiace články