Regióny Prešov

O jarné upratovanie je záujem. Prešov preto vychádza ľuďom v ústrety

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Diana Semanová

PREŠOV – Mesto Prešov predlžuje cyklus jarného upratovania, doplní piaty cyklus. Začína sa vo štvrtok a potrvá do 27. apríla. Podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej tým mesto vychádza občanom v ústrety.

 

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov bude zabezpečené v súčinnosti s Technickými službami mesta Prešov v 19 lokalitách. Do rozmiestnených kontajnerov je možné vkladať objemný odpad z domácností, ako je nábytok, koberce, matrace, vyradená sanita a podobne. Vedľa je možné zasa uložiť konáre.

“Nie je možné do nich vkladať pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky a oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Sú to obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky a rovnako ani biologicky rozložiteľný odpad,” doplnila Šitárová.

Zároveň sa v sobotu (24. 4.) od 8.00 do 12.00 h uskutoční prvý zber elektroodpadu, najmä zo skupiny bielej techniky. Nepotrebnú práčku, chladničku či mikrovlnku bezplatne odvezú pracovníci technických služieb priamo z adresy bydliska obyvateľov. Službu je potrebné si objednať najneskôr dva dni pred termínom zberu prostredníctvom webstránky www.zberelektroodpadu.sk.

V deň zberu je potrebné vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. “Zamestnanci TSmP obyvateľom zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček a následne spotrebiče odvezú na ekologickú recykláciu. Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie opatrenia, akými sú používanie ochranných rúšok a rukavíc,” doplnila Ingrid Mihaľová z technických služieb.