Nový park na sídlisku Juh v Poprade chce mesto budovať z fondov EÚ, podá žiadosť

POPRAD – Mesto Poprad chce na sídlisku Juh vybudovať nový park, zdroje plánuje získať v rámci integrovaných územných investícií. Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v stredu schválili mestskí poslanci. Z predloženého materiálu vyplýva, že predpokladané oprávnené výdavky na projekt sú vo výške viac ako 2,7 milióna eur.

V rámci projektu „Park Juh II.“ je v pláne revitalizácia verejného priestranstva na sídlisku a premena trávnatého územia na park s množstvom zelene. Cieľom je uplatniť ekologické princípy a vytvoriť oddychové plochy, súčasťou zámeru je tiež nový mobiliár, verejné osvetlenie, kamerový systém, pitné fontánky i dažďové záhrady. Ráta sa tiež s vytvorením plochy pre deti, športovo-oddychovej zóny, časť bude vyčlenená aj pre psov. Spevnia sa komunikácie po obvode územia a samospráva plánuje zachovať aj priestor na sánkovanie a lyžovanie najmenších detí.

V dôvodovej správe sa uvádza, že zdroje chce samospráva získať cez program Udržateľného mestského rozvoja (UMR) v rámci opatrení Podpora budovania prvkov zelene a modrej infraštruktúry v obciach a mestách a Miestne komunikácie z výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). V súlade s UMR sú do prípravy a vykonávania programov financovaných z európskych fondov na miestnej úrovni zapojené obce a mestá a príslušní sociálno-ekonomickí partneri.

Viac o téme: park, revitalizácia

Súvisiace články