Regióny Prešov Stropkov

Mesto ráta budúci rok v rozpočte s príjmami takmer 15 miliónov eur

ZDROJ: fb Polícia SR

STROPKOV – S celkovými príjmami vo výške takmer 15 miliónov eur ráta mesto Stropkov budúci rok v rámci rozpočtu. Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva jeho návrh schválili mestskí poslanci. Okrem iného sa zaoberali i personálnymi nomináciami do piatich komisií pôsobiacich pri zastupiteľstve. Informoval o tom hovorca mesta Peter Novák.

 

V Stropkove rátajú v rámci budúcoročného rozpočtu s celkovými príjmami vo výške 14.912.092 eur, výdavky predpokladajú na úrovni 14.911.638 eur. Pri tvorbe rozpočtu boli zohľadnené bežné výdavky zhruba na úrovni tohto roka s tým, že na rok 2023 sú tam zapracované narastajúce výdavky týkajúce sa zákonného zvýšenia miezd a takisto nárast cien energií.

“Očakávame, že po zapracovaní výsledkov hospodárenia mesta za rok 2022 bude v apríli budúceho roka predložená na rokovanie zastupiteľstva prvá rozsiahlejšia zmena mestského rozpočtu,” uviedol vedúci finančného odboru MsÚ Ján Polák.

V každej z komisií, ktoré poslanci kreovali, okrem predsedu pôsobia traja poslanci a traja členovia z radov odbornej verejnosti. Najpočetnejšou je komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, ktorá má okrem predsedu ďalších desať členov z radov poslancov a odborníkov mimo zastupiteľstva.

“Poslanci delegovali aj staronových členov do správnej rady sociálneho zariadenia Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o., ktorú založilo mesto Stropkov, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach. Samosprávu tam budú aj v nasledujúcich štyroch rokoch zastupovať Marián Vašš, Jozef Bujdoš a poslanec Michal Sýkora,” povedal Novák.

Na návrh prednostu mestského úradu Stanislava Humeníka došlo k zmenám v zásadách odmeňovania mestských poslancov. Doteraz ich mesačná odmena predstavovala 1/45 základného platu primátora mesta, čo predstavovalo zhruba 76 eur. Po novom sa ich odmena zvýši na 1/35 z primátorovho základu, čo je 98 eur.

Zvýšia sa aj odmeny pre členov mestskej rady zo 40 na 50 eur za zasadnutie, ako aj členov komisií pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve. Členovia – poslanci dostanú 40 eur, čo je o desať eur viac za zasadnutie, a zástupcovia odbornej verejnosti v komisiách 25 eur, čo je o päť eur viac ako doteraz. Mesačná odmena zástupcu primátora Petra Lehockého bude 341 eur, doteraz poberal 284 eur.