Regióny Prešov

Mapy budú bohatšie o údaje z rómskych osád v obciach prešovského kraja

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Fratišek Iván

PREŠOV – Zakreslením nezmapovaných ciest a budov vo vybraných obciach Prešovského kraja s rómskou populáciou do máp sa v uplynulých dňoch zaoberali odborníci, ktorí sa stretli v Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK). TASR o tom informovala Lea Heilová z Oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK. Mapovanie má pomôcť pri ďalšom rozvoji týchto obcí.

 

Šesť obcí z Prešovského kraja bude podľa nej detailnejšie a presnejšie zakreslených v mapách. Dopomohli k tomu študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, ktorí sú členmi skupiny UNIPO Mappers a odborníci z Oddelenia Inštitútu rozvoja PSK. Na spoločnom workshope Roma Settlements Mapathon na PSK zaznačovali podľa satelitných snímok nezmapované územia. Aktivita sa uskutočnila za podpory Európskej komisie a technickej pomoci Svetovej banky.

“Vo vybraných obciach sa snažíme na základe leteckých snímkov zaznamenať budovy, ktoré nie sú zavedené v mapách. Ide o šesť pilotných obcí s rómskou populáciou – Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Krivany a Čičava,” uviedol počas workshopu odborný asistent na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky na PU v Prešove Miloslav Michalko. V druhej fáze bude nasledovať terénne skúmanie prostredníctvom mobilných zariadení a dotazníkov. Cieľom je zistiť, aká je v obci infraštruktúra, či majú ľudia prístup k vode, elektrine a podobne.

Sú stavby v obciach legálne?

 “Snažíme sa zabezpečiť takzvanú dátovú podporu. To znamená zmapovať obce a priniesť čo najkvalitnejšie dáta, aby sme sa na základe nich vedeli do budúcna rozhodovať a plánovať projekty a ďalší rozvoj týchto obcí. Mappingom vieme okrem iného vyhodnotiť, nakoľko sú stavby v danej obci legálne a ako rýchlo sa budujú,” spresnil Marek Hudák z Oddelenia Inštitút rozvoja PSK. Priestorové údaje v mape a ďalšie demografické ukazovatele budú rozhodujúce pri určovaní potrieb jednotlivých obcí. Napríklad, či v danej obci je potenciál investovať do škôl, na akú skupinu ľudí je potrebné sa sústrediť, prípadne či je tam nutné dobudovať infraštruktúru v strednom či väčšom rozsahu, alebo sa radšej zamerať na iné projekty.

Úrad PSK využije dáta pri aktivitách Iniciatívy Catching-up regions, ktorá sa v jednom zo svojich komponentov zameriava práve na marginalizované rómske komunity (MRK). Podľa Heilovej všetky prognózy nasvedčujú, že význam Rómov pre miestny hospodársky a sociálny rozvoj porastie. Je to zdroj pracovnej sily, ktorá predstavuje jeden z rozvojových potenciálov PSK a je nevyhnutné ho čím skôr zapojiť. Podľa štatistických údajov tvoria Rómovia približne 15 percent z celkového počtu obyvateľov PSK. Atlas rómskych komunít (ARK) z roku 2019 uvádza, že na území PSK žije približne 127.000 rómskych obyvateľov.