Regióny Prešov Top

KONŠPIRAČNÉ BYTY mali policajti používať na ochranu svedkov. V skutočnosti s nimi obchodovali

policajti, tajní, špeciálny útvar

POPRAD – Traja obvinení policajti špecializovaného útvaru cez svojich blízkych nakúpili byty, ktoré mali použiť na ochranu svedkov, tí však v bytoch nikdy nebývali. Namiesto toho s nehnuteľnosťami muži zo špecializovaného policajného útvaru začali obchodovať a komerčne ich prenajímali. Informáciu priniesol portál aktuality.sk, ktorý mená troch príslušníkov polície pozná, no zatiaľ ich nezverejňuje. V prípade preukázania viny hrozí policajtom až osem rokov za mrežami.

 

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil troch policajtov. Minulý týždeň boli podľa informácií aktuality.sk postavení mimo službu. Trojicu vyšetrovateľ viní z obchodovania s takzvanými konšpiračnými bytmi. Podľa kvalifikácie trestného činu im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. „V uvedenej veci nie je možné Úradom inšpekčnej služby poskytnúť bližšie informácie. Ich zverejnením mi mohlo dôjsť k zmareniu alebo sťaženiu samotného vyšetrovania,” povedal pre aktuality.sk tlačový odbor rezortu vnútra.

Celá stratégia obvinenej trojice mala spočívať v tom, že prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov nadobudli byty vďaka hypotekárnym úverom. Tieto byty evidovali na špeciálnom útvare Ministerstva vnútra ako konšpiračné a teda mali slúžiť na ubytovanie svedkov v ochrane, to sa však nikdy nestalo. Byty totiž obvinení policajti podľa vyšetrovateľa prenajímali ďalej na komerčné účely a tak zo štátnych peňazí splácali hypotekárne úvery svojich blízkych a ešte aj zarábali na nájomnom.

Zároveň policajti zo svojej pozície na špecializovanom útvare zabezpečili, aby sa nimi vlastnené nehnuteľnosti nikdy skutočne nepoužili pre potreby programu ochrany svedkov. Portál aktuality.sk uviedol, že jeden zo spomínaných bytov pod krycím názvom Severka sa nachádza v Poprade.

Úrad inšpekčnej služby mlčí

„Úrad inšpekčnej služby nebude v uvedenej veci žiadnym spôsobom konkretizovať a verejnosti sprístupňovať informácie o objektoch, ktoré sú, respektíve môžu byť, predmetom jeho záujmu v súvislosti s plnením úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákona ako i interných noriem,” skonštatoval rezort vnútra pre portál s tým, že „zverejnením by mohlo dôjsť k zmareniu alebo k podstatnému sťaženiu služobnej činnosti/cieľa, ktorý je zákonnou činnosťou pracovníkov tohto útvaru sledovaný aj v súvislosti s vyšetrovaním, odhaľovaním trestných činov a ich páchateľov”.

Ochrana svedkov

„Pod pojmom program ochrany svedka sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom za pomoci orgánov verejnej moci a iných právnických osôb a fyzických osôb na poskytnutie ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania a pokým trvajú dôvody poskytovania ochrany a pomoci,“ hovorí zákon.

Títo svedkovia zvyčajne spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní a pomáhajú pri odhaľovaní nejakej trestnej činnosti, zároveň však vyšetrovateľom poskytujú také informácie a svedecké výpovede, ktoré ich dostávajú do potencionálneho nebezpečia zo strany zločineckého prostredia. Preto špeciálny policajný útvar na Ministerstve vnútra poskytuje týmto ľuďom s ich súhlasom aj ubytovanie vo forme takzvaných konšpiračných bytov. Zoznam týchto bytov pochopiteľne nie je verejne dostupný a vlastníkmi sú súkromné osoby, ako je to štandardné, aby neprišlo k vyzradeniu utajovaných skutočností a ohrozeniu svedkov v ochrane.