Regióny Prešov Kežmarok

Kežmarská samospráva upozorňuje občanov, že separovanie šetrí ich peniaze

Ilustračná fotografia,Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

KEŽMAROK – Poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú, mesto Kežmarok preto upozorňuje svojich obyvateľov, že je dôležité, aby sa separovalo čo najviac a na skládku išlo čo najmenej. Vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Eva Kelbelová v tejto súvislosti uviedla, že separovaný zber štyroch komodít pokračuje v Kežmarku aj v tomto roku a príspevok naň dáva aj Organizácia zodpovednosti výrobcov. Ten však v plnom rozsahu nepokrýva všetky náklady potrebné na zhodnotenie takéhoto odpadu, keďže nie všetky vyseparované suroviny môžu byť odkúpené.

 

„Vyseparovaná časť odpadu končí u spracovateľov druhotných surovín a nevyseparovaná časť na skládke. V poslednom období výrazne stúpla cena za uloženie odpadu na skládke. Preto je potrebné, aby bola separácia čo najlepšia. V Kežmarku nie je množstvový zber, poplatok je paušálny. Likvidovať odpad je možné niekoľkými spôsobmi a obyvateľov chceme vyzvať, aby ich využívali. Napríklad aj zberný dvor v areáli verejnoprospešných služieb,“ upozornila Kelbelová.

Radnica dodáva, že separovanie je jednoduché, stačí do nádob dávať to, čo tam v skutočnosti patrí. „Do žltých nádob patria nápojové fľaše či obaly z drogistického tovaru, fólie tam nepatria. Do červených nádob patria viacvrstvové kompozitné materiály z mlieka či z džúsov, kovové obaly – železné alebo hliníkové. V prípade, že je niektorá z týchto nádob plná, je možné dávať plasty a kovové obaly spolu. V niektorých mestách to už tak robia a majú len tri zberné nádoby,“ ozrejmila Eva Grotkovská z Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok.

Označovanie nálepkou

Dodala, že žlté a červené vrecia odvážajú z rodinných domov smetiarskym vozidlom. Nič nekončí na skládke, ale v hale na triedený odpad. Ďalšie auto zbiera sklo a tým istým autom sa neskôr vrátia späť po papier, ktorý patrí do modrých nádob či vriec. „Môžu to byť papiere, letáky či noviny. Veľké kartónové škatule je lepšie poskladať, prípadne zviazať a uložiť vedľa zbernej nádoby,“ doplnila Grotkovská s tým, že do nádoby či vreca zelenej farby patria sklenené fľaše od nápojov a zaváranín. Naopak, nepatria tam keramika, porcelán ani tabuľové či tvrdené sklo.

 „V minulosti sme zbierali všetko, ale ak budú niektoré vrecia nedostatočne vyseparované, označíme ich nálepkou a neprevezmeme, keďže náklady na dotriedenie sú veľmi vysoké,“ zdôraznila Grotkovská. Zároveň dodala, že farebné vrecia na separovaný zber si môžu občania vyzdvihnúť na mestskom úrade.