Regióny Prešov Kežmarok Levoča

Kežmarok prenajal priestory v nemocnici levočskej nemocnici pre doposiaľ neexistujúce oddelenia

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

POPRAD – Mesto Kežmarok prenajalo bývalé operačné sály v kežmarskej nemocnici levočskej Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, ktorá tam plánuje prevádzkovať urologickú a neurologickú ambulanciu. V rovnakom objekte bude fungovať aj oddelenie laboratórnej medicíny, hematológie, krvnej banky a klinickej biochémie. Za nájom priestorov pre ambulancie zaplatí levočská nemocnica 800 eur za rok a za priestory pre oddelenie laboratórnej medicíny s úsekom hematológie, krvnej banky a klinickej biochémie 2 000 eur za rok. Nájomná zmluva je na dobu určitú, do konca roka 2021.

 

„Levočská nemocnica získa týmto nájmom nové priestory pre jej dve ambulancie, neurologickú a urologickú a pre oddelenie laboratórnej medicíny s úsekom hematológie, krvnej banky a klinickej biochémie. Zriadením urologickej a neurologickej ambulancie sa rozšíri poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a okresu Kežmarok,“ uviedla hovorkyňa mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová s tým, že dôvodom prevádzkovania oddelenia laboratórnej medicíny s úsekom hematológie, krvnej banky a klinickej biochémie je zlepšenie podmienok pre diagnostické vyšetrenia pacientov a možné rýchle a účinné začatie liečby pre obyvateľov mesta a okresu.

Mesto Kežmarok pred viac ako rokom zrekonštruovalo bývalú operačnú sálu na laboratórium, a to si prenajala Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. Dôvodom bolo, že Nemocnica Kežmarok v tom čase nemala laboratórium a potrebovala ho v priestoroch nemocnice. „Vysunuté pracovisko oddelenia laboratórnej medicíny v Kežmarku funguje od 1. novembra 2018 a pracuje v ňom sedem laborantov vrátane vedúceho laboranta a jedna sanitárka. Vlani v laboratóriu zrealizovali viac ako 324-tisíc vyšetrení,“ vysvetlila hovorkyňa siete nemocníc skupiny AGEL Martina Pavlíková.

„Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča má odborného garanta a aj zamestnancov pre toto laboratórium, preto sa spoločnosť AGEL rozhodla pre takýto synergický efekt a spoluprácu dvoch svojich nemocníc, ktorá je prínosom v prvom rade pre pacientov,“ vysvetlila Pavlíková s tým, že v urologickej ambulancii bude ordinovať urológ z Nemocnice Levoča, a to z dôvodu, že Nemocnica Kežmarok nedisponuje lekárom v uvedenej špecializácii a ani nemá v zdravotnej poisťovni danú ambulanciu zazmluvnenú. „Potenciál pacientov z daného regiónu je však natoľko veľký, že sa spoločnosť AGEL rozhodla vyjsť pacientom v ústrety a vďaka spolupráci oboch nemocníc ambulanciu zriadiť v Kežmarku,“ dodala Pavlíková. V regióne je málo ambulancií špeciálnej ambulantnej starostlivosti a urologická ambulancia bola jednou z najžiadanejších. Doteraz pacienti chodili na vyšetrenie prevažne do Popradu.