Regióny Prešov Domáce Top

KAUZA CYKLOŽELEZNIČKY v Prešove: Projektant prehral súd, teraz musí zaplatiť viac ako 600-tisíc eur

cyklochodník, presov
Cyklochodník v Prešove. Zdroj: TV Markíza

PREŠOV – Spor medzi projektantom novej Cykloželezničky v Prešove je na konci. Aj napriek právoplatnému rozhodnutiu Krajského súdu v Prešove konateľ spoločnosti A.P.H ateliér, s. r. o. Peter Hajtáš, ktorého spoločnosť tento projekt navrhovala, sa cíti ukrivdene a požadovanú pokutu odmieta zaplatiť.  

 

Tvrdí, že sa stal obeťou, ktorá má neprávom doplatiť na pochybenie mesta. „V tejto kauze sa cítim ako obeť, ktorá má zrejme poslúžiť na zakrytie skutočného pochybenia pri procese realizácie stavby Cykloželezničky,“ uviedol v stanovisku konateľ spoločnosti Peter Hajtáš.

Všetko sa to začalo, keď si mesto Prešov u spoločnosti A.P.H. ateliér objednalo projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné konanie, ktoré mali byť podkladom pre úspešnú realizáciu výstavby cykloželezničky.

“Zhotoviteľ, ktorým bola na základe verejného obstarávania firma Swietelsky-Slovakia, predložil mestu potrebu zvýšenia ceny diela o viac ako 500.000 eur z dôvodu nedostatkov v projekte, v dôsledku ktorých mali byť vykonané takzvané práce navyše. Projektant však pochybenie odmietol a mesto Prešov sa preto rozhodlo brániť súdnou cestou,” vysvetlil Tomek.

Vedenie mesta sa od júna 2019 domáhalo, aby súd uložil projektantovi cykloželezničky zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody vo výške 548.704,73 eura, ktorú projektant spôsobil mestu dodaním zlej projektovej dokumentácie.

“Okresný súd (OS) v Prešove v januári 2020 vyhovel žalobe mesta Prešov voči projektantovi cykloželezničky. Projektant následne proti tomuto rozsudku podal odvolanie, avšak KS Prešov ho označil ako nedôvodné a potvrdil rozsudok OS v prospech mesta Prešov,” skonštatoval Tomek.

“Po dva a pol roka trvajúcom spore s projektantom cykloželezničky sa nám podarilo dokázať, že v dôsledku chybného projektu bola mestu Prešov spôsobená škoda viac ako 500.000 eur. Túto sumu budeme od projektanta bezodkladne vymáhať v plnej výške,” uviedla primátorka Andrea Turčanová.

Projektant sa cíti ako obeť

Hajtáš celú kauzu vníma ako trest zo strany „konkrétnych zástupcov mesta“ za to, že odmietol podpísať trojnásobné navýšenie množstva prác, ktoré predložil zhotoviteľ po dokončení stavby. Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá bola zhotoviteľom tohto projektu, totiž po jeho dokončení žiadala ďalších 560-tisíc eur na doplňujúce práce. Hajtáš už vtedy upozorňoval, že zhotoviteľ žiada prehnane vysokú sumu.

„Vznikla absurdná kauza, ktorá nemá v histórii mesta obdobu. Súvisia s ňou neštandardné postupy zástupcov mesta, ako aj neštandardný súdny proces. Toto konanie, ktoré niekto inicioval a riadil, poškodilo moje meno a má ekonomický dopad na moju spoločnosť a jej existenciu,“ hovorí Hajtáš.

Mali žalovať zhotoviteľa

Ako ďalej vysvetľuje, pred samotnou výstavbou Cykloželezničky  mala byť podľa Hajtáša spracovaná realizačná projektová dokumentácia, ktorá sa spracováva vo väčšej podrobnosti, rozsahu a presnosti.  „Až podľa nej sa mala realizovať stavba. Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie bolo zazmluvnené so zhotoviteľom, ktorým bola na základe verejného obstarávania firma Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o. Otázne je, prečo zhotoviteľ zazmluvnenú projektovú dokumentáciu nespracoval a realizoval stavbu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,“ vysvetľuje.

Hajtáš tvrdí, že žalobu malo mesto podať voči zhotoviteľovi. „Tie nedostatky by však mali byť hľadané v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby, ktorú mal spracovať samotný zhotoviteľ a ten ju bezdôvodne nespracoval. Nemôže sa vyhovárať na nami spracovanú projektovú dokumentáciu, keď tá slúžila len pre vydanie stavebného povolenia a pre výber zhotoviteľa stavby.“

Naši redaktori oslovili s otázkou nevypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie aj zhotoviteľa projektu, a teda spoločnosť Swietelsky-Slovakia. Odpoveď sme však zatiaľ nedostali.

Mesto pokladá vec za uzavretú

“Keďže v danej veci právoplatne rozhodol Krajský súd v Prešove, považujeme celú záležitosť za uzavretú a nevidíme dôvod na komentovanie vyjadrení projektanta po riadne ukončenom súdnom spore. Projektant mal možnosť riadne sa brániť  v súdnom konaní, pričom Okresný súd Prešov ako aj Krajský súd v Prešove dal za pravdu Mestu Prešov,” uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek.

Aj keď to verdikte nič nezmení, Hajtáš tvrdí, že spor prehral pre to, že sa na súde brániť nemohol. Spor prehral len preto, že si v elektronickej schránke nevšimol predvolanie.

“V tomto súdnom konaní teda nebolo žiadne pojednávanie, nebolo žiadne dokazovanie. Nemal som tak priestor dokázať nedôvodnosť samotnej žaloby. Okresný súd, Ústavný súd a ani krajský súd sa vôbec nezaoberali našimi dôkazmi o nevine uvedenými v odvolaní. Samotná žaloba zo strany mesta Prešov neobsahovala žiadne dôkazy o vine projektanta či chybe projektu,” vysvetľuje Hajtáš.

Rozhodnutie potvrdil aj odvolací Krajský súd. S úrokmi z omeškania už vymáhaná suma prevýšila 650-tisíc eur.

“O akej škode mestu od projektanta sa tu hovorí? Kto zo zástupcov mesta inicioval a riadil všetky právne a iné kroky vo vzťahu k mojej spoločnosti, z akého dôvodu a kto sa za to bude zodpovedať? Kto je zodpovedný za mne týmto konaním spôsobenú škodu? V tejto kauze sa cítim ako obeť, ktorá má zrejme poslúžiť na zakrytie skutočného pochybenia pri procese realizácie stavby Cykloželezničky. Mala táto kauza zakryť prebiehajúce trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin pri správe cudzieho majetku?” dodáva projektant Cykloželezničky Peter Hajtáš.