Regióny Prešov

K novým zastávkam v Prešove pribudli aj moderné prístrešky

Ilustračné foto ZDROJ: Wikimedia Commons

PREŠOV – Mesto Prešov s pomocou európskych zdrojov zrekonštruovalo štyri zastávkové nástupištia na Sídlisku III. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD) tu majú po novom vybudovaný vlastný pruh, ktorým zachádzajú k zastávke, a nebránia tak v jazde autám za nimi. Na dvoch zastávkach boli dodané aj štyri kusy prístreškov a citylightov najnovšej generácie.

Nástupištia MHD na Volgogradskej ulici a ulici Námestie Kráľovnej pokoja v oboch smeroch boli zrekonštruované s pomocou získaného nenávratného finančného príspevku z EÚ. “V rámci rekonštrukcie došlo k vytvoreniu samostatného zastávkového pruhu, čím sa zamedzilo stretu nastupujúcich a vystupujúcich s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a zvýšila sa bezpečnosť. Stavebné práce zahŕňali vybudovanie samostatného zastávkového pruhu, osadenie označníkov, stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy,” uviedol Hudák.

Predmetom projektu bola rovnako aj úprava polohy trolejovej stopy na týchto zastávkach. Na každej zastávke došlo k prekládke trakčných stožiarov na nové pozície. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 343 548,33 eura, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval sumu 326 370,91 eura. Zvyšné náklady na realizáciu dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov.

Súčasťou dvoch zastávok sú podľa Hudáka aj moderné dvojprístrešky z najnovšej generácie mobiliáru a reklamných nosičov. “Nové zastávky majú navyše z hľadiska úspory elektrickej energie niekoľkonásobne nižšiu spotrebu ako staršie typy prístreškov,” dodal hovorca mesta.