Regióny Prešov

Hladina Domaše vplyvom sucha klesá, z hľadiska Slovenského vodohospodárskeho podniku je však v norme

Domaša. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

KVAKOVCE – Hladina vodnej nádrže Domaša vo Vranovskom a Stropkovskom okrese vplyvom pretrvávajúceho sucha klesá, oproti jarným mesiacom je nižšia približne o štyri až päť metrov. Ako sa vyjadril hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, obdobnú situáciu aktuálne vodohospodári evidujú na všetkých vodných stavbách na Slovensku.

 

“Hladina vody je stále desať metrov nad minimálnou prevádzkovou, takže nejde o žiadnu senzáciu,” uviedol. Podotkol, že úbytok vody z Domaše by v aktuálnom suchom počasí nemusel ovplyvniť ani zmenený manipulačný poriadok na vodnej stavbe. O zmenu manipulačného poriadku na Domaši požiadal Slovenský vodohospodársky podnik odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Prešove ešte v roku 2020. Zámerom nového režimu mala byť schopnosť reagovať na čoraz častejšie sa opakujúce suché obdobia a potrebu akumulácie vody v čase nedostatku. Ako vtedy Bocák ozrejmil, objem vody vypúšťanej z Domaše má po novom závisieť od aktuálneho ročného obdobia a tiež od samotného množstva vody v nádrži. Slovenský vodohospodársky podnik chce tiež zmenou manipulačného poriadku pomôcť turistickému ruchu.

Okresný úrad konanie v októbri 2020 zastavil. Ako vysvetlil vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie úradu Prešov Miroslav Benko, dôvodom je požiadavka na doloženie objektívneho posúdenia vplyvu navrhovaných minimálnych prietokov z hľadiska zachovania ekologických funkcií vodného toku Ondava pod vodnou stavbou Veľká Domaša. Posudzovaciu štúdiu má podľa jeho slov vypracovávať Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. “Spracovanie štúdie sa predpokladá v mesiaci september 2022 a SVP predpokladá, že žiadosť na zmenu manipulačného poriadku predloží OÚ Prešov v mesiaci október 2022,” doplnil.