Dobrá správa. Poprad získal dotácie na dva projekty v sociálnej oblasti

POPRAD – Mesto Poprad bolo úspešné v žiadosti o dotáciu na dva projekty v sociálnej oblasti. Informovala o tom samospráva s tým, že na rekonštrukciu a zateplenie nocľahárne na Levočskej ulici získali v Poprade nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 478 000 eur.

 

„Potrebné spolufinancovanie bude činiť viac ako 25 000 eur. Realizáciou tohto projektu sa vytvoria dôstojné podmienky na poskytovanie krízovej intervencie zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova,“ uvádza mesto. Ďalším úspešným projektom je vybudovanie komunitného centra v mestskej časti Matejovce, kde získaný nenávratný finančný príspevok je vo výške viac ako 488 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu samosprávy predstavuje takmer 26 000 eur. Vybudovanie tejto sociálnej infraštruktúry bude podľa radnice slúžiť na kvalitnejšiu prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, pomôže pri ich sociálnom začleňovaní, vzdelávaní i využívaní voľnočasových aktivít.

„Podmienkou realizácie týchto projektov je úspešné verejné obstarávanie, ktoré plánujeme realizovať čo najskôr. Získané prostriedky sú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z dobiehajúceho programového obdobia, preto obidva projekty musia byť zrealizované a ukončené do konca roku 2023,“ dodáva mesto.

Samospráva pod Tatrami získala finančné prostriedky aj na modernizáciu materiálno-technického vybavenia domu kultúry. Ide o výmenu a doplnenie svetelného parku a zvukovej techniky divadelnej sály, ako aj zvýšenie hygienických štandardov v celom objekte. K dispozícii na tento účel bude dotácia vo výške viac ako 184 000 eur.

Viac o téme: dotácie, financie, mesto, Poprad, projekt, samospráva, služba, sociálne zariadenie

Súvisiace články