Regióny Prešov

Dobrá správa. Na cintoríne vo Veľkej pribudlo nové parkovisko

Pri cintoríne vo Veľkej pribudlo parkovisko. ZDROJ: pcspp.sk

POPRAD – Návštevníci najväčšieho cintorína v popradskej mestskej časti Veľká budú môcť zaparkovať o čosi jednoduchšie. V severovýchodnom cípe pamätného miesta totiž pribudlo nové parkovisko s 51 miestami. Informovala o tom radnica na webovej stránke aj v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Parkovisko je od hrobových miest oddelené oplotením, ktoré bude v budúcnosti obrastené hustou zeleňou.

 

Plochy hustejšej výsadby živého plota vytvoria olemovanie vstupnej brány a nasmerujú návštevníka cintorína k vstupu. “Parkovisko je kombináciou asfaltovej komunikácie a dláždených parkovacích miest z dlažby s vegetačnou škárou. Plocha medzi parkovacími státiami je doplnená o výsadbu stromov. Pešie trasy, ktoré priamo nadväzujú na cintorín, sú z betónovej dlažby zhodnej s dlažbou v navrhovanej časti ďalšej etapy rozšírenia cintorína,” priblížila vedúca odboru výstavby na tamojšom mestskom úrade Kristína Horáková.

Na stojisku odpadov sú umiestnené štyri polopodzemné kontajnery s kapacitou päť kubických metrov na zmiešaný komunálny odpad, jeden na plasty, ďalší na sklo a tri kontajnery po 50 litrov na zelený bioodpad. Súčasťou stavby je aj doplnenie osvetlenia pozdĺž parkovacej plochy novej časti parkoviska, tiež sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Celková cena diela vrátane DPH je zhruba 460 000 eur.

Výstavbou parkoviska mesto podľa primátora Antona Danka zavŕšilo snahu o modernizáciu cintorínov. “V priebehu dvoch rokov sa nám podarilo rozšíriť cintorín vo Veľkej o 1 476 nových hrobových miest. Pred obradnou miestnosťou boli nainštalované televízne obrazovky a ozvučenie. Od domu smútku k parkovisku pribudla nová vetva verejného osvetlenia. Staré osvetlenie od bývalej hlavnej brány k domu smútku bolo zrekonštruované, rovnako aj objekt bývalej márnice na cintoríne v Matejovciach,” vymenoval Danko. Verí, že v tomto trende bude mesto pokračovať.