Regióny Prešov

Búrky zdvihli vodné toky v Prešovskom kraji, vodohospodári už evidujú ich pokles

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PREŠOV – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) eviduje na štyroch vodných tokoch v Prešovskom kraji, kde platí zvýšený stupeň povodňovej aktivity, pokles hladín. Ako pre TASR uviedol hovorca SVP Marián Bocák, ide o vodný tok Svinka v obci Bertotovce, Kamenec v Zborove, Šandrov potok v Mičakovciach a Hrabovský potok v obci Hrabovec.

 

“V Zborove na toku Kamenec platí druhý stupeň povodňovej aktivity, pôvodný tretí stupeň bol odvolaný v stredu (10. 6.). V obci sú záchranné práce koordinované starostom obce a realizované obcou svojpomocne. Práce sú zamerané na čistenie cestných priekop a priepustov,” povedal Bocák. V obci Mičakovce pretrváva druhý stupeň povodňovej aktivity, kde správca toku zabezpečoval odstraňovanie nánosov a zátarás z prietočného profilu toku Šandrov potok. Práce sú realizované v úseku nad zaústením toku do Tople.

“Obec Hrabovec, kde momentálne platí druhý stupeň povodňovej aktivity na toku Hrabovský potok v rámci záchranných prác operatívne zabezpečila uvoľnenie profilu mosta, zaneseného bahnom. V obci Bertotovce v súčasností platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Správca toku v rámci zabezpečovacích prác na bezmennom prítoku Svinky realizoval stabilizáciu brehu vodného toku a sanáciu výmoľa s použitím vlastných kapacít. Obec pokračovala v čistení rigolov, priepustov, miestnych komunikácií a záhrad a pivníc zaplavených rodinných domov,” priblížil Bocák.

V miestach s výskytom lokálnych búrok na malých tokoch môže byť podľa jeho slov pozorovaný vzostup vodných hladín. “Na ostatných tokoch východného Slovenska prevláda ustálenosť až pokles vodných hladín,” vysvetlil Bocák s tým, že situáciu na vodných tokoch s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity, ako aj vývoj hydrologickej situácie na povodňou zasiahnutých úsekoch sledujú.