Regióny Prešov Top

Bratislava protest Prešovčanov zakázala

PREŠOV – Miestny úrad bratislavskej mestskej časti Ružinov vydal zákaz konania protestného zhromaždenia pri autobusovej stanici Mlynské Nivy pod heslom Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne!, ktoré na piatok o tretej popoludní do Bratislavy zvolalo občianske združenie Lepší Prešov.

Občianske združenie Lepší Prešov na svojom facebookovom profile oznámilo, že zrušilisvoj zámer organizácie protestnej akcie v Bratislave.

Protestnými akciami sa snažia dosiahnuť urýchlenie výstavby D1 – juhozápadného obchvatu a R4 – severného obchvatu mesta, pretože nik z kompetentných doposiaľ neuviedol konkrétny termín začatia výstavby. Obchvaty by mali odviesť z mesta najmä tranzitnú nákladnú kamiónovú dopravu.

„Dôvod zákazu nevieme,” povedal včera ráno Polačok. Doložil, že v Prešove majú od mesta povolenie uskutočniť protestné zhromaždenia.

Bratislava protest Prešovčanov rázne zakázala!

Dôvod je však zrejmý z rozhodnutia starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov Mgr. Ing. Dušana Pekára, ktoré je vyvesené aj na internetovej stránke mestskej časti. V ňom sa konštatuje, že organozátori akcie nemali povolenie od cestného správneho orgánu, ktorým je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Žiadosť organizátorov zároveň neobsahovala „opatrenia, ktoré by mal zvolávateľ vykonať, aby sa toto verejné zhromaždenie konalo v súlade so zákonom”, a navyše nemali ani súhlas dopravného inšpektorátu.

Starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov v rozhodnutí nepovoliť verejné zhromaždenie dôvodil vysokou frekventovanosťou komunikácie, chýbajúcimi povoleniami, ohrozením zdravia účastníkov, ako aj nevyhnutným obmedzením dopravy a zásobovania, „čo by bolo v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva”, konštatuje sa v rozhodnutí.

Ide teda o nedôslednosť a zanedbanie príprav zo strany organizátorov? Jeden z nich, René Polačok konštatoval, že takýmto rozhodnutím „sa vraciame pred 17. november”. Z rozhodnutia je však zrejmé, že si nesplnili povinnosti pri organizovaní verejného zhromaždenia.

Skolabuje prešovská doprava zajtra úplne?

V Prešove však radnica protestné akcie povolila. Organizátori pritom plánujú zastaviť dopravu na hlavných dopravných tepnách. Zablokovať sa chystajú ulicu Levočskú, Arm. Gen. Svobodu, ako aj ulicu Vranovskú. Zlú dopravnú situáciu v meste tak protest možno takto v špičke pred víkendom ochromí úplne. Čo na to prešovský dopravný inšpektorát? V Prešove pritom stále trvá primátorkou vyhlásená mimoriadna situácia v doprave.

„Za istých okolností by mohlo dôjsť aj k všeobecnému ohrozeniu,” konštatuje právnik. Trestný zákon v §284 konštatuje, že: „Kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví… tým, že sa dopustí nebezpečného konania, alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie, alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov, alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.” Zodpovednosť ponesú organizátori. Zabezpečili si organizátori protestu v Prešove všetky náležitosti? Ak áno, prečo na to zabudli v Bratislave?

Protesty však v Prešove, aspoň čiastočne majú podporu u obyvateľov: „Situácia tu v Prešove je už neúnosná, kompetentní nič nerobia,” sťažovala sa nám šoférka Lucia. „Vedenie mesta by sa malo zamyslieť, prečo nebolo schopné situáciu roky riešiť! Títo aktivisti takto upozorňujú na každodennú dopravnú katastrofu v meste,” konštatoval znechutene Prešovčan Jozef.

Našiel sa však aj pesimistický hlas: „Nič nevyriešia, len zkomplikujú už aj tak zlú priechodnosť prešovských ciest. V Blave Prešov nikoho nezaujíma. A títo si len chcú nahrať nejaké politické body, veď idú tuším voľby do VÚC a o rok aj pol asi aj do mesta,” povedal ďalší vodič Samuel.

V piatok, 31.3.2017, občianske združenie Lepší Prešov, spolu s nespokojnými obyvateľmi, na hodinu na troch miestach na hodinu (medzi 16:00 – 17:00) zablokuje najfrekventovanejšie komunikácie v meste. „Uvidíme, ako sa zachová polícia,“ povedal jeden z organizátorov Polačok.

Foto: SITA/Viktor Zamborský